บันทึกวีดีโองานสัมนา หลักสูตร Magento Basic (V.2) 4 ก.พ. 60

5,900 ฿
แสดงรายการสั่งซื้อ

รายละเอียด

รายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม

 • เนื้อหาทั้งหมด 14
 • ความยาวรวมกัน 50 hours
 • จำนวนผู้เข้าเรียน 44

เนื้อหาคอร์สนี้

 • บันทึกวีดีโองานสัมนา หลักสูตร Magento Basic (V.2) 4 ก.พ. 60

  • อธิบายเมนูหลังบ้านของ Magento 47 นาที
  • อธิบายเรื่องการจัดการค่าขนส่ง 5 นาที
  • การติดตั้ง MAMP Pro บน MAC/OSX 14 นาที
  • การติดตั้ง Magento Extension 7 นาที
  • การติดตั้ง Theme ใน Magento Version 2.1 17 นาที
  • การจัดการเนื้อหา Page Static Block 23 นาที
  • Payment Methods 6 นาที
  • การกำหนดค่าขนส่ง Shipping Methods 1 15 นาที
  • การกำหนดค่าขนส่ง Shipping Methods 2 6 นาที
  • การจัดการ Product 15 นาที
  • การสร้าง Menu 1 16 นาที
  • การสร้าง Menu 2 3 นาที
  • การจัดการ Order Status 6 นาที
  • ติดตั้ง Extension 7 นาที

เสียงตอบรับจากคอร์สนี้